Senzor vibrací s Arduinem

V praxi se můžeme setkat s přístroji, které jsou citlivé na vibrace. V těchto případě je vhodné vzít vhodný senzor vibrací, zapojit ho pro snímání okolí a vhodně reportovat detekovaný problém. Běžně můžeme koupit různé specializované přístroje, kdy například velká část senzorů zemětřesení používá akcelerometr.
Pro naše použití při detekci pouze vibrací můžeme použít i levné senzory vibrací jako například vybraný typ SW-420.

Interfacing Vibration Sensor Module with Arduino

Seznam komponent

  • Arduino UNO deska
  • Senzor vibrací SW-420
  • 5mm LED dioda libovolné barvy
  • Propojovací vodiče
  • Nepájivé kontaktní pole
  • USB kabel na nahrání programu

Schéma zapojení

Arduino Vibration Sensor Circuit Diagram

Použitý program

/*//==============================================================================//
 * Vibration Sensor interfacing with Arduino
 * Date: - 15-04-2019
 * Author:- Sourav Gupta
 * For:- circuitdigest.com
 */ //=============================================================================//
#include 
#include 
 
#define ON 1
#define OFF 0
 
/*
 * Pin Description
 */
int vibration_Sensor = A5;
int LED = 13;
 
/*
 * Programme flow Description
 */
int present_condition = 0;
int previous_condition = 0;
 
/*
 * Pin mode setup
 */
void setup() {
pinMode(vibration_Sensor, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
}
 
/*
 * Led blink
 */
void led_blink(void);
 
/*
 * main_loop
 */
 
void loop() {
previous_condition = present_condition;
present_condition = digitalRead(A5); // Reading digital data from the A5 Pin of the Arduino.
 
if (previous_condition != present_condition) {
led_blink();
 
} else {
digitalWrite(LED, OFF);
}
}
 
void led_blink(void) {
digitalWrite(LED, ON);
delay(250);
digitalWrite(LED, OFF);
delay(250);
digitalWrite(LED, ON);
delay(250);
digitalWrite(LED, OFF);
delay(250);
}

Videoukázka

Převzato a přeloženo z: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-sw-420-vibration-sensor-module-interfacing

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Luboš