Senzor náklonu pro Arduino

Senzor náklonu je elektronické zařízení, které detekuje svoji orientaci v prostoru a podle toho dokáže nastavit digitální výstup. V jednoduchosti je uvnitř modulu rtuťová kulička, která se pohybuje a vytváří tím celý obvod. Pokud se tedy kulička pohne do správné polohy, spojí výstup a my můžeme detekovat natočení.
V tomto návodu si vyzkoušíme zapojit Rtuťový spínač / Senzor náklonu pro Arduino UNO. Výstupem senzoru pak budeme řídit LED diodu a sirénku.

Interfacing Tilt Sensor with Arduino

Seznam součástek:

 • Arduino UNO
 • Rtuťový spínač / Senzor náklonu / Tilt sensor
 • Sirénka
 • LED dioda
 • Rezistor 220 ohm
 • Nepájivé propojovací pole
 • Propojovací drátky

Schéma zapojení:

Interfacing Circuit diagram of Tilt Sensor with Arduino

Pro správné fungování senzoru náklonu s Arduinem potřebujeme 5V napájení. Toto získáme přímo z Arduino UNO desky a výstup ze senzoru zapojíme na pin D4. LED dioda je zapojena na pin D2, přičemž je použitý také proudový omezovací odpor 220 ohm v sérii. Sirénka je pak zapojena na pin 3.

Rtuťový senzor náklonu

Tilt sensor

Jak již bylo řečeno v úvodu, tento senzor pracuje na principu pohybu rtuťové kuličky uvnitř skleněné baňky. Díky tomu, že rtuť je elektricky vodivý materiál, tak když je nahneme do správné pracovní polohy, tak nám spojí kontakt jako stisk tlačítka.
Celý modul má pak 3 piny, z kterých jsou 2 napájecí a jeden digitální výstup.
Vnitřní zapojení modulu vypadá takto, kde si můžete všimnout, že při zpojení se rozsvítí také LED dioda na modulu:

Tilt Sensor Schematic diagram

Zařízení pak tedy může nabývat dvou poloh.
Rozepnuto:

Tilt sensor working when not tilted

Sepnuto:

Tilt sensor working when tilted

Ukázkový kód

void setup() {
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, INPUT);

}

void loop() {
 if (digitalRead(4) == 1)
 {
 digitalWrite(2, HIGH);  
 digitalWrite(3, HIGH);
 delay(300);            
 digitalWrite(2, LOW);  
 digitalWrite(3, LOW); 
 delay(300); 
 }

}

Videoukázka

Převzato a přeloženo z https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-tilt-sensor-interfacing

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Luboš