Přístroj na třídění barev se senzorem TCS3200

Jak už název napovídá, přístroj na třídění předmětů dle jejich barev pracuje se senzorem barev TCS3200. V tomto návodu uvedený typ je poměrně jednoduchý, ale jeho konstrukci lze jednoduše upravit na třídění různých předmětů a vyhnout se tak nudnému ručnímu třídění.
Použití těchto strojů se nabízí například při práci s jídlem, v zemědělství či při recyklaci.

DIY Arduino based Color Sorter Machine using TCS3200 Color Sensor

Jeden z nejvíce známých senzorů pro detekci barevných předmětů se jmenuje TCS3200. A v tomto návodu si společně s několika servomotorky a Arduino deskou vyzkoušíme třídičku postavit. Výsledkem pak bude automatické třídění barevných kuliček do jednotlivých krabiček.

Seznam komponent

 • Arduino UNO deska
 • TCS3200 senzor barev
 • Servo motorky
 • Propojovací kabely
 • Nepájivé pole
 • Tvrdý karton

Pro výrobu samotné třídičky byl použit tvrdý karton prodávaný pod značkou Sunboard. Pro více informací o stavbě navštivte stránky autora, na které najdete odkaz na konci návodu.

Schéma zapojení

Arduino Color Sorter Machine Circuit Diagram

Ovládací program

#include 
Servo pickServo;
Servo dropServo;

#define S0 4 
#define S1 5
#define S2 7
#define S3 6
#define sensorOut 8  
int frequency = 0;
int color=0;

int detectColor() {
 // activating red photodiodes to read
 digitalWrite(S2, LOW);
 digitalWrite(S3, LOW);
 frequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
 int R = frequency;
 Serial.print("Red = ");
 Serial.print(frequency);//printing RED color frequency
 Serial.print("  ");
 delay(50);

  // activating blue photodiodes to read
 digitalWrite(S2, LOW);
 digitalWrite(S3, HIGH);
 frequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
 int B = frequency;
 Serial.print("Blue = ");
 Serial.print(frequency);
 Serial.println("  ");
 
 // activating green photodiodes to read
 digitalWrite(S2, HIGH);
 digitalWrite(S3, HIGH);
 // Reading the output frequency
 frequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
 int G = frequency;
 Serial.print("Green = ");
 Serial.print(frequency);
 Serial.print("  ");
 delay(50);

 delay(50);

//Readings are different for different setup
//change the readings according your project and readings detected
 if(R20 & G27){
  color = 1; // Red
  Serial.print("Detected Color is = ");
  Serial.println("RED");
 }
 if(G22 & B19){
  color = 2; // Orange
   Serial.println("Orange ");
 }
 if(R20 & G25){
  color = 3; // Green
   Serial.print("Detected Color is = ");
  Serial.println("GREEN");
 }
 if(R24 & G30){
  color = 4; // Yellow
    Serial.print("Detected Color is = ");
  Serial.println("YELLOW");
 }
 if (G27 & B19){
  color = 5; // Blue
   Serial.print("Detected Color is = ");
  Serial.println("BLUE");
 }
 return color; 
}

void setup() {
 pinMode(S0, OUTPUT);
 pinMode(S1, OUTPUT);
 pinMode(S2, OUTPUT);
 pinMode(S3, OUTPUT);
 pinMode(sensorOut, INPUT);

 //frequency-scaling to 20% selected
 digitalWrite(S0, LOW);
 digitalWrite(S1, HIGH);

 pickServo.attach(9);
 dropServo.attach(10);

 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 //initial position of servo motor
 pickServo.write(115);
 delay(600);
 
 for(int i = 115; i > 65; i--) {
  pickServo.write(i);
  delay(2);
 }
 delay(500);
 //read color values by calling function. save the values for conclusion in variable
 color = detectColor();
 delay(1000); 

 switch (color) {
  case 1:
  dropServo.write(50);
  
  break;

  case 2:
  dropServo.write(80);
  break;

  case 3:
  dropServo.write(110);
  break;

  case 4:
  dropServo.write(140);
  break;

  case 5:
  dropServo.write(170);
  break;
  
  case 0:
  break;
 }
 delay(500);
 
 for(int i = 65; i > 29; i--) {
  pickServo.write(i);
  delay(2);
 } 
 delay(300);
 
 for(int i = 29; i < 115; i++) {
  pickServo.write(i);
  delay(2);
 }
 color=0;
}

Videoukázka

Převzato a přeloženo z:
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-color-sorter-machine-using-tcs3200-color-sensor

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Luboš