Meřič kvality ovzduší s CCS811

Monitorování kvality ovzduší se stalo v dnešní době častým tématem diskuze. Pro návrh zařízení, které by nám s monitorováním pomohlo, je důležité pečlivě zvolit odolný a důvěryhodný senzor. Co se týká parametrů kvality ovzduší, tak těch můžeme nalézt mnoho, ale ve většině případů nám stále stačí dva nejvíce důležité a to CO2 a TVOC. A pro snímání těchto dvou parametrů můžeme využít senzor kvality ovzduší CCS811.

V tomto návodu si ukážeme, jak zapojit měřič kvality ovzduší CCS811 s Arduinem a jak s ním komunikovat.

Seznam komponent:

 • Arduino UNO
 • Senzor CCS811
 • Potenciometr 10k ohm
 • LCD displej 16×2 znaky
 • Nepájivé pole
 • Propojovací vodiče

Schéma zapojení

Circuit diagram for TVOC and CO2 Measurement using Arduino and CCS811 Air Quality Sensor

Senzor kvality ovzduší CCS811

CCS811 je nízkonapěťový digitální senzor plynů, který v sobě obsahuje MOX detektor plynů, který dokáže detekovat široké rozpětí látek VOC pro detekci kvality vzduchu v místnosti. Na modulu se také nachází mikrokontrolér, který dané údaje zpracovává pomocí AD převodníku a komunikuje s okolím pomocí sběrnice I2C.

CCS811 Air Quality Sensor

Ukázkový kód

#include 
#include "Adafruit_CCS811.h"

LiquidCrystal lcd(12, 13, 8, 9, 10, 11); /// REGISTER SELECT PIN,ENABLE PIN,D4 PIN,D5 PIN, D6 PIN, D7 PIN
Adafruit_CCS811 ccs;

void setup() {
 lcd.begin(16, 2); 
 ccs.begin();
 //calibrate temperature sensor
 while(!ccs.available());
 float temp = ccs.calculateTemperature();
 ccs.setTempOffset(temp - 25.0);
}

void loop() {
 if(ccs.available()){
  float temp = ccs.calculateTemperature();
  if(!ccs.readData()){
   int co2 = ccs.geteCO2();
   int tvoc = ccs.getTVOC();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(String ("CO2:")+ String (co2)+String(" PPM"));
   
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(String ("TVOC:")+ String (tvoc)+String(" PPB "));
   lcd.print(String("T:"+String (int(temp)))+String("C"));

   delay(3000);
   lcd.clear();   
  }
  else{
   lcd.print("ERROR");
   while(1);
  }
 }

}

Převzato a přeloženo z:
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/tvoc-co2-measurement-using-aduino-and-ccs811-air-quality-sensor

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Luboš