0

Arduino MEGA 24 LED Knight Rider blikač

V tomto projektu si postavíme LED displej ve stylu seriálu Knight Rider, který bude tvořen 24 LED diodami na nepájivém poli.

Pro řízení všech 24 LED diod je použita deska Arduino Mega 2560. Běžně používané Arduino UNO by bohužel na tento projekt díky malému počtu pinů samo nestačilo, ale bylo by možné ho doplnit I/O expandery PCF8574.

Zapojení je velice jednoduché, skládá se z párů LED dioda-rezistor a těchto párů je celkem 24. Na Arduino Mega jsou použity piny 30 až 51.

Video níže ukazuje už hotový obvod a jeho funkci:

Schéma zapojení

Schéma zapojení pro blikač ve stylu Knight Rider složený z 24 LED diod je uvedeno níže. Avšak pro zjednodušení je uvedeno pouze pár LED diod, přičemž ostatní jsou zapojeny stejným stylem a jak už bylo řečeno, jsou připojeny na piny 30 až 53.

24 LED Knight Rider Display Circuit

Arduino Knight Rider program

Celý obslužný program je uveden níže. Pokud budeme chtít upravit rychlost přechodu LED diod, stačí změnit hodnotu proměnné delay_ms.

const int delay_ms = 50;

void setup() {
  int i;
  
  for (i = 30; i <= 53; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);  // set pins as outputs
    digitalWrite(i, LOW); // switch the output pins off
  }
}

boolean forward = true;  // LED direction flag
int pin_num;

void loop() {
  
  if (forward) { // LEDs left to right
    for (pin_num = 30; pin_num <= 53; pin_num++) {
      digitalWrite(pin_num, HIGH);
      delay(delay_ms);
      digitalWrite(pin_num, LOW);
    }
    forward = false;
  }
  else {     // LEDs right to left
    for (pin_num = 53; pin_num >= 30; pin_num--) {
      digitalWrite(pin_num, HIGH);
      delay(delay_ms);
      digitalWrite(pin_num, LOW);
    }
    forward = true;
  }
}

Převzato a přeloženo: https://startingelectronics.org/beginners/circuits/MEGA-24-LED-knight-rider/

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Luboš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.